Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
circle Produkty
EpsoTop MIKROMIX-A mangán MIKROMIX-A Zinok MIKROMIX-A Meď MIKROMIX-A vinič-ovocie MIKROMIX-A obilie MIKROMIX-A zemiaky MIKROMIX-A kukurica PÉTIBÓR EXTRA KALCINOL KALCIDOL SuperHume (REOX)
Späť

KALCIDOL

Dusíkatý roztok vápnika a horčíka

Používa sa na doplnkovú výživu rastlín.

Zloženie:

• dusík (N) 8,5%

• vápnik (CaO) 9,4%

• horčík (Mg2O) 2,0%

Tento prostriedok je bezchlórové rýchlo pôsobiace pôdne a listové hnojivo. Je vhodné na odstraňovanie chorôb spôsobených nedostatkom vápnika. Zároveň je vhodné na udržiavanie optimálnej hladiny vápnika a horčíka v listoch a plodoch rastlín. Hnojivo doporučujeme používať v zelenine (aj pri rýchlenom pestovaní, hlavne paprika, paradajky, uhorky), v obilninách, zemiakoch, slnečnici, viniči aj v ovocných sadoch.

Použitie:

• zálievka: koncentrácia - 0,05 – 0,1 % (0,5 – 1 dl) kalcidolu v 100 l vody.

• postrek na list: počas vývinu plodov 3 – 5 krát v koncentrácii 0,1 – 1 % (1,0 – 10,0 dl) kalcidolu v 100 l vody. Hnojenie opakovať dvojtýždenne.

• zálievka v záhrade: 1 vrchnák (15 ml) do 100 l vody. Vyvarujte sa predávkovaniu.

genezis

Kalcidol sa nesmie miešať s hnojivami obsahujúcich fosfor.

Predpisy na ochranu životného prostredia:

Hnojivo nevylievajte a obaly nevhadzujte do tečúcich a stojatých vôd, vodných nádrží. Aplikácia hnojiva je vylúčená na prísne chránených územiach a rezerváciách biosféry.

Skladovanie a preprava:

Skladujte a prepravujte v pôvodných neporušených obaloch. Hnojivo je zakázané skladovať a prepravovať spoločne s potravinami a krmivami.

Skladujte v suchom, chladnom, proti dažďu a vlhkosti chránenom sklade.

Skladovateľnosť hnojiva je 3 roky od dátumu výroby.