Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU

Komodity

Hlavným profilom spoločnosti SUNFLOWER s.r.o. je predbežné financovanie pestovania poľnohospodárskych plodín, resp. obchodovanie s týmito plodinami na slovenskom i európskom trhu.

Slnečnica

Slnečnica je našou hlavnou olejovou plodinou a pestujeme ju na najrozsiahlejšej ploche.

Čierna slnečnica s vysokým obsahom oleja je dôležitou potravinárskou surovinou. V prvom rade je konzumovaná ako jedlý olej, ale je dôležitou surovinou aj pre výrobu margarínu. Taktiež je nepostrádateľnou surovinou pri výrobe biodieselu. Pásikavá slnečnica sa využíva hlavne ako krmivo pre vtákov. Popri tom je aj hodnotným zeleným krmivom a zeleným hnojivom.

Slnečnica je menej náročná na pôdu. V našej krajine je možné ju pestovať v každej pôde, ale pestuje sa najmä v južnej časti Slovenska keďže potrebuje veľa slnka. Táto plodina je mimoriadne náročná na živiny v pôde a umelé hnojivo.

Kukurica

Kukurica je jedna z najdôležitejších krmovín. Mimoriadnu úlohu zohráva tak v živočíšnej výrobe, ako aj v potravinárstve a preto je veľmi dôležité, aby človek sa o nej staral s patričným rešpektom. Priemyselné spracovanie kukurice je rôznorodé – pripravujú z nej jedlý olej, cukor, škrob a jemný lieh.

Kukurica sama o sebe je neschopná rozmnožovať sa. Na trhu je dostupné ohromné množstvo hybridov, ale pri výbere vhodného druhu treba vziať do úvahy úrodnosť hybridov, ich odolnosť, pevnosť stebla a dĺžku vegetačného obdobia. Popri tom, nároky kukurice na živiny sú veľmi vysoké a preto kvalita a kvantita umelého hnojiva je tiež nesmierne dôležitá.

Pšenica

Pšenica je najhodnotnejšou obilninou sveta. Jej úloha v potravinárstve je mimoriadne dôležitá. Potravinársky priemysel ju využíva hlavne vo forme meliva. Pšeničná múka je základom pri výrobe chleba, cestovín, cukrárenských výrobkov, ale pšenica je aj dôležitým krmivom a jej rôzne časti môžu byť použité ako základný materiál v priemyselnej výrobe.

Druhy pšenice: pšenica jarná, ktorá je zasiata cez jar a pšenica ozimná, ktorá je zasiata na jeseň a prezimuje v pôde. Základnou podmienkou dobrej úrody je starostlivá príprava pôdy a výdatné hnojenie. Pšenica za to bude vďačná a preto je nesmierne dôležité odborne vykonané hnojenie na základe rozboru pôdy.

Jačmeň

Jačmeň má dobrú prispôsobivosť pôdnym a klimatickým podmienkam. Je veľmi dôležitou surovinou v potravinárskom priemysle a krmivom. V miernom podnebí sa pestuje predovšetkým ako jačmeň sladovnícky. Jačmeň tiež má dva základné druhy, ozimný a jarný.

Repka

Repka, popri slnečnici, je druhou dôležitou olejovou plodinou. Jej použitie je významné predovšetkým v priemysle, keďže z repkových semien sa vyrába repkový olej.

Repka je náročná na pôdu a živiny. Na jej pestovanie sa používajú hlboké pôdy s dobrým vodným režimom a dostatočne zásobenými živinami.