Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU

O nás

Spoločnosť Sunflower, s. r. o. má sídlo v Dunajskej Strede a bola založená v roku 1998 ako rodinná firma, ale počas 20 ročnej existencie sa stala dodávateľom pre mnohé malé a veľké spoločnosti. Naša spoločnosť sa v prvých rokoch zaoberala predajom poľnohospodárskych výrobkov, ale v dôsledku neustáleho vývoja sa naše portfólio postupne rozširovalo.

V súčasnosti je našim prvoradým cieľom napĺňať potreby poľnohospodárov na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Tým, že berieme ohľad na trvalo udržateľný rozvoj, nášmu klientovi ponúkame druhovo, typovo a cenovo vhodné hnojivá, osivá a prostriedky na ochranu rastlín prospešné pre poľnohospodárov a aj krajinu. A práve v tom spočíva naša najdôležitejšia úloha, pretože našim poľnohospodárom poskytujeme všetky základné suroviny potrebné pre poľnohospodárstvo a nakoniec od nich vypestované plodiny odkúpime.

Naši kolegovia oslovujú partnerov, ktorým ponúkajú na mieru vypracované špecifické riešenia na doplnenie živín v pôde. Či už ide o tuhé, organické alebo tekuté hnojivo. Najdôležitejšou časťou našej práce je výroba hnojív za studena a berieme ohľad na špecifické potreby pôdy a taktiež berieme ohľad aj na individuálne potreby partnerov. Naším cieľom je zlepšiť efektívnosť vynaložených nákladov našich partnerov a maximalizovať ich ziskovosť.

Sme schopní zozbierané plodiny následne spracovať v našich skladových priestoroch. Naša spoločnosť sa zaoberá sušením plodín, čistením, balením, ako aj balením krmív pre vtáky a iné domáce zvieratá. V našich skladoch sme schopní skladovať čoraz viac obilia a iných tovarov. Niektoré z nich sú uzavreté, vstavané skladovacie priestory, ale máme tiež otvorený úložný priestor s prístreškom. Geografická poloha našich prevádzok nám umožňuje osloviť našich zahraničných susedov a partnerov ľahko ako na ceste, tak aj na vode. Vďaka vlastným nákladným vozidlám sme plne flexibilní a vďaka nim sme schopní zozbierať a doručovať výrobky po celej krajine, ale aj po celej Európe.

Naším cieľom ako obchodníkom je zabezpečiť čo najkratšiu obchodnú trasu medzi výrobcom a cieľovým užívateľom. Vďaka tomu garantujeme každému nášmu produkujúcemu bezkonkurenčnú cenu surovín potrebných na výrobu, ako aj produkovaných plodín.

V dôsledku neustáleho rozvoja sme sa stali nielen dominantnou poľnohospodárskou spoločnosťou v regióne, ale tiež sme dokázali rozvíjať vzťahy v celej Európe.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je pomôcť poľnohospodárom komplexnými službami v oblasti pestovania plodín, počnúc nákupom plodín až po predaj resp. finalizáciu plodín. Pre nás je dôležité budovať nové vzťahy, ale chceli by sme zachovať vzájomnú úctu a dôveru založenú na spolupráci s našimi starými partnermi v priebehu rokov.

Hlavným profilom spoločnosti Sunflower, s. r. o. je pestovanie, nákup, predaj, čistenie a skladovanie poľnohospodárskych plodín. Pre našich farmárov vopred poskytujeme na dopestovanie kvalitnej produkcie všetky potrebné materiály - osivá, chemikálie, priemyselné hnojivo.

sunflower-logo

Kvalita

Základnou podmienkou dobrej a dlhodobej spolupráce sú služby vysokej kvality. Okruh našich spokojných zákazníkov sa neustále zväčšuje tak na domácom, ako aj na medzinárodnom trhu. Naša spoločnosť vyhovuje požiadavkám ISO 9001:2000, ktoré garantujú bezchybnú kvalitu produktov a služieb. Medzinárodná kamiónová preprava je prevádzkovaná podľa normy GMP B4.1.

sgs-certificate sgs-certificate iscc-certificate gmp-certificate