Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
Močovina 46%N Dusičnan amonný 34%N LAD 27%N SunDas 23N + 10S SunDas 25N + 7S DASA 26/13
Späť

N 27%

MgO 5%

Granulované dusíkaté hnojivo – HNOJIVO ES Sivobiely, povrchovo upravený granulát dusičnanu amónneho s jemne mletým dolomitom.

Chemické zloženie a granulometria

Celkový dusík (N)

27,0 %

Z toho amoniakálny (N)
   dusičnanový (N)

13,5 %
13,5 %

Oxid vápenatý (CaO)

7%

Oxid horečnatý (MgO)

5%

Vlastnosti:

Obsah všetkých účinných látok: 39%. K dispozícii v podobe perličiek a granúl.

Výhody:

Zvyšuje úrodnosť, zlepšuje kvalitu.
Zlepšuje stav rastlín, zvyšuje ich odolnosť.
Nemá okysľujúci účinok, zvyšuje hodnotu pH v pôde a úrodnosť.

Odporúčané použitie:

Okrem dusíka je prítomný aj dolomit, ktorý znižuje kyslosť pôdy a z tohoto dôvodu je vhodný na aplikáciu v kyslých pôdach. Vápnik (horčík) vylepšuje štruktúru pôdy, ílovo-humínové komplexy ju robia drobivejšou (vďaka jej pórovitosti sa zvyšuje schopnosť zadržiavať vodu, sneh a vzduch) a zvyšuje sa jej úrodnosť. Vylepšením iónovej rovnováhy sa zlepšuje schopnosť prijímať živiny a tým sa zlepšuje aj jej využitie. Výhodné fyzikálne vlastnosti umožňujú rovnomernú aplikáciu tradičnými spôsobmi, ako aj pneumatickými rozmetadlami hnojív. je vhodné na základné hnojenie pred sejbou, prvé jarné regeneračné hnojenie ozimín, prípadne prihnojenie počas vegetácie na doplnenie výživy rastlín dusíkom. Je možné ho použiť na všetky druhy poľných plodín v rôznych pôdnoklimatických podmienkach. Je vhodný dokonca aj na leteckú aplikáciu.


  • Balenie:Voľne ložený tovar,
  • Big – Bag 700 kg
  • duslo-bag