Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
BIO-FER Natur BIO-FER Natur extra BIO-FER Káli sulf BIO-FER Nitro plus BIO-FER P+K BIO-FER Káli plus BIO-FER Fosfo plus
Späť
biofer-logo BIO-FER Fosfo plus
5
12
2.5
ZLOŽENÉ ORGANICKÉ HNOJIVO

Odporúčame pre pestovateľov, ktorý chcú účinne a efektívne dobilancovať resp. doplniť nízky obsah fosforu v pôde. Odporúča sa na doplnenie živín na pôdach s kyslou pôdnou reakciou. Dôležitým cieľom je upravenie pôdnej reakcie na neutrálnu hodnotu, vplyvom ktorej sa zvyšuje využiteľnosť živín z pôdy. Odporúča sa aplikovať na pôdach s defcitom fosforu, ale ja pri pestovaní plodín náročných na fosfor (napr. záhradné plodiny)

Vysoký obsah fosfátov naviazaný na vysoký podiel organických látok v hnojive zabezpečuje pre pestované plodiny, čo najlepšiu prístupnosť. Môže sa aplikovať v jarnom, ale i v jesennom období. Pozitívny vplyv na rastliny je zabezpečený vyrovnaným pomerom pohotovej okamžite prijateľnej formy fosforu a postupne uvoľňujúcej sa.

Dostatok fosforu v prístupnej forme pre rastliny je v prvých vývinových štádiách rastu veľmi dôležitý, stimuluje rast koreňovej sústavy a tým sa zintenzívňuje príjem živín. Zvyšuje odolnosť rastliny, zlepšuje kvalitu produkcie, tvorbu kvetných púčikov a zvyšuje pevnosť rastlín. Harmonický obsah dusíka a draslíka v kombinácii s ďalšími živinami v hnojive výrazne prispieva k stabilizácii úrod a k ich zvyšovaniu.
Výborný pomer ceny a výživovej hodnoty hnojiva.

Výpočet počtu peliet v prípade aplikácie dávky 1 tona/ ha
• hmotnosť peliet 1000 ks
• počet peliet/ m2
• počet peliet/ ha
312 gramov ± 3%
321 kusov ± 3 %
3 210 000 kusov ± 3%
Dusík (m/m%) 5
Fosfor (P2O5) (m/m)% 12
Draslík (K2O) (m/m) % 2.5
Ca (m/m) % 3.5
Mg (m/m)% 0.5
S (m/m%) 2
B (mg/kg) 29.3
Fe (mg/kg) 1395
Mn (mg/kg) 481
Mo (mg/kg) 6.00
Zn (mg/kg) 462
Cu (mg/kg) 78.2
Vlhkosť (m/m%) 13
pH 7±0.5
Organické látky (m/m) % 59
Fosfo
ODPORÚČAME APLIKOVAŤ
(MIESTO POUŽITIA)
  • pri poľnom pestovaní zeleniny: 0,8-1,0 t/ ha
  • pri pestovaní rýchlenej zeleniny: 0,8-2,0 t/ ha
  • pri pestovaní poľných plodín : 0,5-1,0 t/ ha
  • na hnojenie ovocných sadov: 1,0-2,0 t/ ha
  • pri výsadbe ovocných drevín (jadrovín, kôstkovín, škrupinového ovocia): 0,5-1,5 kg/ strom – výsadbová jama
  • pri výsadbe jahôd: 15-25 g/ rastlina
bio-natur bio-natur bio-natur