Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
BIO-FER Natur BIO-FER Natur extra BIO-FER Káli sulf BIO-FER Nitro plus BIO-FER P+K BIO-FER Káli plus BIO-FER Fosfo plus
Späť
biofer-logo BIO-FER Natur extra
5.5
3
2.5
ZLOŽENÉ ORGANICKÉ BIO HNOJIVO

Zlepšenie účinku fermentovaného slepačieho trusu sme zabezpečili prírodným prídavkom bielkovinovej a aminokyselinovej zložky. Organické látky v podobe aminokyselín a bielkovín zohrávajú významnú rolu v každom vývojovom štádiu rastliny, sú jej prirodzenou súčasťou a pozitívne ovplyvňujú jej rast a vývoj, čo v konečnom dôsledku zlepšuje dynamiku rastu a výšku dopestovanej produkcie. Použitím hnojiva BIO-FER NATUR EXTRA sa výrazne zvyšuje mikrobiálna aktivita a početnosť baktérií, ktoré v pôde zintenzívnia svoju činnosť, urýchlia proces mineralizácie a sprístupňovania živín. Aplikáciou sa zvýši počet pôdnych baktérií o 70%, pričom počet mikroskopických húb sa zvyšuje o 45 %.

Nastáva zlepšenie vzdušného a vodného režimu pôd. Vyhovujúce zásobovanie rastlín dusíkom v každom vývojovom štádiu rastu je zabezpečené zastúpením rôznych foriem dusíka. Pozvoľným postupným rozkladom hnojiva je zabezpečený viacročný výživársky účinok.
Využiteľný v ekologickom poľnohospodárstve!

Výpočet počtu peliet v prípade aplikácie dávky 1 tona/ ha
• hmotnosť peliet 1000 ks
• počet peliet/ m2
• počet peliet/ ha
264 gramov ± 3%
379 kusov ± 3 %
3 790 000 kusov ± 3%
Dusík (m/m%) 5.5
Fosfor (P2O5) (m/m)% 3
Draslík (K2O) (m/m) % 2.5
Ca (m/m) % 6
Mg (m/m)% 0.5
S (m/m%) 1
B (mg/kg) 31.4
Fe (mg/kg) 545
Mn (mg/kg) 374
Mo (mg/kg) 3.66
Zn (mg/kg) 367
Cu (mg/kg) 53.3
Vlhkosť (m/m%) 12
pH 7.2±0.5
Organické látky (m/m) % 73
Naturextra
ODPORÚČAME APLIKOVAŤ
(MIESTO POUŽITIA)
  • pri poľnom pestovaní zeleniny : 0,8-1,5 t/ ha
  • pri poľnom pestovaní zeleniny : 0,6-2,0 t/ ha
  • pri výsadbe ovocných drevín (jadrovín, kôstkovín, škrupinového ovocia, drobného ovocia): 0,5-1,5 kg/ strom – výsadbová jama
  • na udržiavacie hnojenie rodiacich sadov jadrovín, kôstkovín, škrupinového ovocia, (v závislosti od veľkosti) : 2,0-5,0 kg/ strom
  • pri poľnom pestovaní zeleniny (dyne a melónov): 1,0-2,0 t/ ha
  • pri pestovaní poľných plodín: 0,3-1,5 t/ ha
bio-natur bio-natur bio-natur