Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
SAM 19N-5S SAMBO 250
Späť

SAM 19N-5S

N 19%

S 5%

KVAPALNÉ DUSÍKATÉ HNOJIVO S OBSAHOM SÍRY

Zloženie:

19 % N, N – 65 % amidická forma, 35 % amónna forma

• Obsah síry v %

min. 5.0

• Hodnota pH:

6,0 – 8,0

• Hustota v g/cm-3

1,22

Pri použití amónnej a amidickej formy dusíka počas vegetácie je veľkou výhodou oproti nitrátovej forme menšia potreba energie a rýchlejšie zabudovanie do aminokyselinových väzieb. Preto tento proces môže prebiehať aj pri nižších teplotách, predovšetkým v závere zimy a v predjarí. Naproti tomu nitrátový dusík musí byť po prijatí rastlinou najskôr premenený pomocou enzýmu nitroreduktázy do amónnej formy a až následne sa včleňuje do procesu syntézy aminokyselín.

Systém kontinuálnej výživy je pri prijímaní dusíka rastlinou energeticky menej náročný ako u hnojív s obsahom nitrátovej zložky N, čo spôsobuje rýchlejšie zabudovávanie dusíka do procesu syntézy bielkovín.

Výhody:

• Eliminuje deficit síry v pôde

• Obsah síry v tekutej forme má fytosanitárne a fungicídne účinky

• Aplikácia dusíkatého hnojiva s obsahom síry výrazne ovplyvňuje utilizáciu dusíka

• Menšie riziko popálenia porastov s ohľadom na prítomnosť síranového aniónu.

• Umožňuje efektívnu formu hnojenia dusíkom a sírou v kombinácii ďalšími prípravkami

• Je vhodný pre hnojenie dusíkom v oblastiach kde je hodnota pH vyššia ako optimum

• Predlžuje čas účinku hnojiva vďaka kombinácii amoniakálneho a močovinového dusíka

• Zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie

• Je dostupný za ekonomicky výhodnú cenu

Rozsah a spôsob použitia:

Kvapalné NS hnojivo SAM 19N+5S je roztok síranu amónneho a močoviny. Hnojivo je možné použiť na základné hnojenie, na prihnojovanie počas vegetácie, na urýchlenie rozkladu zaoranej slamy a na prípravu širokej palety NPK suspenzií

Aplikáciu je možné uskutočniť pozemne postrekovačmi, leteckým postrekom a hnojivovou závlahou. Na základné dusíkaté hnojenie a pri predsejbovej príprave pôdy je ho možné použiť ku všetkým plodinám. Veľmi výhodne zapadá do systému hnojenia fosforom a draslíkom. Dobre sa uplatňuje aj v systéme minimalizačného spracovania pôdy a k medziplodinám.

Vzhľadom na to, že hnojivo obsahuje rýchlo aj pozvoľne resp. pomaly pôsobiace formy dusíka, je možné ním hnojiť na pôdach s dobrými sorpčnými vlastnosťami počas celej vegetácie pestovaných plodín

Výhodne je ho použiť k plodinám, ktoré dobre reagujú na hnojenie sírou (olejniny, obilniny, cibuľa, cesnak, ďatelinoviny, cukrová repa, sója, chmeľ, kŕmna repa, zemiaky, kukurica, strukoviny, vinič, ovocné kultúry a pod.)

Skupina plodín Dávka v l/ha

Obilniny

100 – 250

Okopaniny

150 – 400

Olejniny

100 – 250


Zelenina, z toho: Dávka v l/ha

Hlúboviny

200 – 400

Cibuľoviny

100 – 150

kvapalne-hnojiva

Síra patrí medzi základné makrobiogénne prvky, ktoré sú nevyhnutné na rast rastlín. Funkcia síry v rastline je v priamom vzťahu s metabolizmom dusíka. Síra je dôležitou zložkou aminokyselín ako sú cysteín a metionín. Obe aminokyseliny sú základnými stavebnými zložkami proteínov. Znížením ich obsahu sa obmedzuje syntéza bielkovín a v rastlinách sa hromadia jednoduché organické zlúčeniny dusíka a nitráty

Nedostatok síry v pôdnom prostredí vyvoláva v rastlinách poruchy metabolizmu, ktoré sa môžu pri hlbšom deficite na rastlinách prejavovať zmenami v ich habite. Prvým príznakom deficitu síry na rastlinách je žltnutie najmladších listov, pokles tvorby bielkovín a chlorofylu.

U nás sa z hľadiska potreby pre výživu rastlín využívaniu síry, či už vo forme pevných alebo tekutých hnojív, nevenovala v minulosti náležitá pozornosť

Zdôvodňovalo sa to produkciou síry vo forme oxidu siričitého priemyselnými podnikmi, ktoré pri výrobe energie používali fosílne palivá s vysokým obsahom síry a nízkou schopnosťou emisných zdrojov tieto oxidy síry zachytávať. V poslednom období obmedzovaním výrobnej činnosti priemyselných podnikov sa množstvo spotreby energie znížilo, čo sa následne prejavilo aj na spotrebe fosílnych palív a tým aj na výraznom znížení oxidu síričitého.

V dôsledku celkového poklesu organických a priemyselných hnojív, zvlášť hnojív s obsahom síry (síran amónny 24%S, jednoduchý superfosfát 12%S, nízko percentuálne draselné soli 5%S), ako aj ekologické opatrenia viedli k výraznému poklesu prísunu síry na poľnohospodársku pôdu a tým sa obmezilo antropogénne obohatenie pôdy sírou. V súčasnosti predstavuje prísun síry cez mokrý a suchý spad hodnôt od 5,0 – 12,0 kg S.ha-1, čo v žiadnom prípade nepostačuje pokryť potreby pestovaných plodín na síru.

kvapalne-hnojiva

SUNFLOWER s.r.o Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.