Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
SAM 19N-5S SAMBO 250
Späť

SAMBO 250

Kvapalné dusíkaté hnojivo s obsahom síry a bóru

Prečo voliť hnojivo SAMBO 250

• Svojim zložením je výhodné pre aplikáciu do porastu repky

• Eliminuje deficit dusíka, síry i bóru v pôde pri základnom predsejbovom hnojení

• Môžeme ho aplikovať i „pod pätu“ pri slnečnici, kukurici a ostatných plodinách

• Je výhodné k aplikácií počas vegetácie pri riešení deficitu dusíka, síry a hlavne bóru

Prečo je bór dôležitý

• Bór je nevyhnutný pri opeľovaní a v ďalších procesoch oplodňovania

• Podieľa sa na syntéze bunkových stien a lignifikácií

• Významná je jeho úloha pri metabolizme cukrov, urýchľuje ho

• Bór je nutný pre dostatočný floémový transport sacharózy

• Pozitívne ovplyvňuje taktiež príjem P a jeho inkorporáciu do nukleotidov

• Má vzťah k syntéze cytokinínov a ovplyvňuje hladinu auxínov

• Napomáha lepšiemu využitiu vápnika v procesoch látkovej výmeny

• Je preukázané, že rastliny intenzívne prijímajú bór v pôdach s vyšším obsahom draslíka

SAMBO 250 N

obsah N v 100 kg hnojiva

19 kg

obsah N v 100 litroch hnojiva

22,8 kg

obsah S v 100 kg hnojiva

5 kg

obsah S v 100 litroch hnojiva

6 kg

obsah bóru v 100 kg hnojiva

0,081 kg

obsah bóru v 100 litroch hnojiva

0,1 kg (1 liter hnojiva obsahuje 1g boru)

Dávky bóru a celkové dávkovanie
Plodina (podľa náročnosti na bór) Dávka bóru (B) v listovej aplikácií Dávka hnojiva SAMBO 250

Repka, cukrová repa, lucerna, náročné zeleniny (kapusta, brokolica, zeler)

Delene celkom 500-600 g/ha
Jednorázovo max.250-300 g/ha s odstupom aspoň 14 dní

500-600 l/ha
Jednorázovo max. 250-300 l/ha

Mak, slnečnica, horčice, (hrach), (sója), (ďatelina)

Max.250-300 g/ha, len jednorázovo v dobe pred tvorbou pukov

Max. 250-300 l/ha

Kukurica, pšenice, zemiaky

Jednorázovo max.100 g/ha
Delene max.150 g/ha za vegetáciu s odstupom aspoň 21 dní.

Jednorázovo max. 100 l/ha
Delene max. 150 l/ha

Jačmeň, obzvlášť jarní

Max. 100 g za vegetáciu

Max. 100 l/ha


Dostatočná a harmonická výživa náročnej plodiny repky dusíkom a sírou zabezpečená počas jarnej vegetácie kvapalným hnojivom SAM 240 a navyše harmonicky podporená výživa hnojiva s prídavkom bóru SAMBO 250 sa podieľa na zistenom prírastku výnosu semena repky.

Kombinácia 3 prvkov Dusík/Bor/Síra = istota zvýšenia výnosov Pohodlná aplikácia - presná aplikácia

Zloženie hnojiva SAMBO 250 zodpovedá metabolickým potrebám hlavných pestovaných olejnín (repky, maku, slnečnice, horčice), ďatelinovín a strukovín pre semenné porasty (ďatelina, lucerna, hrach, sója) a cukrovej repy (proti srdiečkovej hnilobe a neskôr pre zvýšenie výťažnosti bieleho cukru) a teda do týchto bóromilných plodín by mal byť vlastným návodom pre použitie predurčený.